khong kich hoat Acc #2395 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

390,000 đ 195,000đ

Tướng: 56

Trang phục: 72

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #2394 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 49

Trang phục: 68

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #1151 - Acc Giảm Giá Hôm Nay
mua acc976

300,000 đ 45,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 66

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #1150 - Acc Giảm Giá Hôm Nay
mua acc976

500,000 đ 100,000đ

Tướng: 76

Trang phục: 98

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Chưa Rank

khong kich hoat Acc #362 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 43

Trang phục: 56

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

khong kich hoat Acc #361 - Acc Vip Giảm Giá
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 51

Trang phục: 68

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Bạc

khong kich hoat Acc #360 - Acc Ngon Rẻ
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 46

Trang phục: 39

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

khong kich hoat Acc #51 - Nak SV5, Nk, Murad SV
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 62

Trang phục: 99

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #49 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 35

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #52 - Tulen Thiên Kiếm
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 49

Trang phục: 63

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #55 - Murad SV2.0 Raz SV, Violet Đặc Dị
mua acc976

100,000 đ 50,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 35

Vàng: 10

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #47 - Acc Vip To BXH
mua acc976

2,000,000đ

Tướng: 99

Trang phục: 309

Vàng: 170,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #53 - Elsu sứ gải tận thế
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 31

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #57 - Capheny Kimono SS
mua acc976

100,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 30

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #50 - Triệu Vân Tận Thế
mua acc976

50,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 27

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #54 - Allain Hắc Kiếm Sĩ
mua acc976

50,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 23

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ