lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #664 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 15

Vàng: 200

Điểm ngọc: 84

Bạch Kim

kich hoat Acc #669 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 14

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 66

Bạc

kich hoat Acc #675 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 16

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 69

Kim Cương

kich hoat Acc #678 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 20

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 75

Bạch Kim

kich hoat Acc #682 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 15

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #685 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 17

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 78

Kim Cương

kich hoat Acc #531 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 5

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 76

Bạch Kim

kich hoat Acc #557 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 9

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim

kich hoat Acc #589 - Trắng Thông Tin
mua acc976

140,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 9

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 65

Bạch Kim

kich hoat Acc #772 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 14

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 62

Vàng

kich hoat Acc #530 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 8

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 67

Bạch Kim

kich hoat Acc #534 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 7

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim

kich hoat Acc #535 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 7

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 71

Vàng

kich hoat Acc #544 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 7

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 36

Bạch Kim

kich hoat Acc #562 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 5

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 77

Kim Cương

khong kich hoat Acc #61 - Trắng Thông Tin
mua acc976

130,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 71

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương