lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #586 - Trắng Thông Tin
mua acc976

180,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 6

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 77

Kim Cương

kich hoat Acc #606 - Trắng Thông Tin
mua acc976

180,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 9

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 78

Bạch Kim

kich hoat Acc #683 - Trắng Thông Tin
mua acc976

180,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 21

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 79

Bạch Kim

kich hoat Acc #556 - Trắng Thông Tin
mua acc976

170,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 11

Vàng: 20,000

Điểm ngọc: 71

Bạch Kim

kich hoat Acc #578 - Trắng Thông Tin
mua acc976

170,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 8

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 71

Kim Cương

kich hoat Acc #649 - Trắng Thông Tin
mua acc976

170,000đ

Tướng:

Trang phục:

Vàng: 571

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #566 - Trắng Thông Tin
mua acc976

160,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 17

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #582 - Trắng Thông Tin
mua acc976

160,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 10

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 64

Bạch Kim

kich hoat Acc #655 - Trắng Thông Tin
mua acc976

160,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 16

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #533 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 9

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 60

Bạch Kim

kich hoat Acc #541 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 6

Vàng: 300

Điểm ngọc: 73

Kim Cương

kich hoat Acc #563 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 10

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 72

Bạch Kim

khong kich hoat Acc #58 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 51

Trang phục: 68

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #60 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 67

Vàng: 3,688

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #648 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 14

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 70

Kim Cương

kich hoat Acc #661 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 15

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Vàng