lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #729 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 29

Trang phục: 18

Vàng: 900

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #730 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 18

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 76

Kim Cương

khong kich hoat Acc #85 - Trắng Thông Tin
mua acc976

290,000đ

Tướng: 54

Trang phục: 60

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #87 - Trắng Thông Tin
mua acc976

280,000đ

Tướng: 56

Trang phục: 75

Vàng: 1,750

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #84 - Trắng Thông Tin
mua acc976

270,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 67

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #82 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 53

Trang phục: 71

Vàng: 1,500

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #599 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 22

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #552 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 16

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 60

Kim Cương

kich hoat Acc #587 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 19

Vàng: 17,000

Điểm ngọc: 82

Kim Cương

kich hoat Acc #602 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 26

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 89

Bạch Kim

kich hoat Acc #571 - Trắng Thông Tin
mua acc976

220,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 19

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #594 - Trắng Thông Tin
mua acc976

220,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 19

Vàng: 800

Điểm ngọc: 86

Kim Cương

kich hoat Acc #597 - Trắng Thông Tin
mua acc976

220,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 11

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 63

Kim Cương

kich hoat Acc #604 - Trắng Thông Tin
mua acc976

220,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 13

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 39

Bạch Kim

kich hoat Acc #536 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 12

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim

kich hoat Acc #547 - Trắng Thông Tin
mua acc976

180,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 9

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 76

Kim Cương