lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #710 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,000,000đ

Tướng: 82

Trang phục: 83

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #711 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,000,000đ

Tướng: 80

Trang phục: 70

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #805 - Trắng Thông Tin
mua acc976

900,000đ

Tướng: 78

Trang phục: 74

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #806 - Trắng Thông Tin
mua acc976

900,000đ

Tướng: 71

Trang phục: 73

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #705 - Trắng Thông Tin
mua acc976

800,000đ

Tướng: 63

Trang phục: 54

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #706 - Trắng Thông Tin
mua acc976

800,000đ

Tướng: 61

Trang phục: 50

Vàng: 20,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #707 - Trắng Thông Tin
mua acc976

800,000đ

Tướng: 66

Trang phục: 78

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #708 - Trắng Thông Tin
mua acc976

800,000đ

Tướng: 72

Trang phục: 73

Vàng: 700

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #701 - Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 50

Trang phục: 44

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #704 - Trắng Thông Tin
mua acc976

600,000đ

Tướng: 51

Trang phục: 53

Vàng: 27,000

Điểm ngọc: 67

Chưa Rank

kich hoat Acc #703 - Trắng Thông Tin
mua acc976

550,000đ

Tướng: 50

Trang phục: 34

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #801 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 44

Trang phục: 24

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #802 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000đ

Tướng: 40

Trang phục: 25

Vàng: 7,000

Điểm ngọc:

Vàng

kich hoat Acc #593 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 37

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #93 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 63

Trang phục: 71

Vàng: 2

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #97 - Trắng Thông Tin
mua acc976

350,000đ

Tướng: 63

Trang phục: 101

Vàng: 2

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh